ПРО ЖУРНАЛ

Рік заснування: 2001
Тематика: висвітлення питань у галузі географії
Реферативна база даних: Index Copernicus, Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index, Vsenauki.ru, National Library of Ukraine Vernadsky.
ISSN: 2312-2110
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8413 від 06.02.2004
Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ МОН України №1021 від 07.10.2015 р. (географічні науки)
Спеціальність ДАК: Географічні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, польська, англійська, російська