РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Григорій Іванович Денисик – доктор географічних наук, професор (головний редактор) – Україна; Анатолій Васильович Гудзевич – доктор географічних наук, професор (заступник головного редактора) – Україна;
Володимир Григорович Кур’ята – доктор біологічних наук, професор – Україна;
Володимир Миколайович Воловик – доктор географічних наук, професор – Україна;
Іван Платонович Ковальчук – доктор географічних наук, професор – Україна;
Юліан Геннадійович Тютюнник – доктор географічних наук, професор – Україна;
Валерій Миколайович Петлін – доктор географічних наук, професор – Україна;
Петро Олексійович Сухий – доктор географічних наук, професор – Україна;
Румен Любенов Пенін – доктор, професор географії – Болгарія;
В’ячеслав Миколайович Андрейчук – доктор геолого-мінералогічних наук, професор – Польща;
Мері Джейн Таркінс – професор географії – Канада;
Олександр Миколайович Вітченко – доктор географічних наук, професор – Білорусь;
Олег Буга – доктор-хабілітат, професор – Молдова;
В.І. Корінний – кандидат геологічних наук, доцент (відповідальний секретар) – Україна.